MOUN K AP REKLAME - Resous ak Enfòmasyon sou

Lòt Enfòmasyon Demandè a:

DEO ofri asistans a moun ki pa pale angle kòm lang prensipal yo epi yo moun ki gen yon kapasite limite a sa sèlman li, pale, ekri , oswa konprann angle. Nou menm tou nou bay asistans a moun ki yo kapab fè yon reklamasyon pou plizyè rezon.

Pou pale nan yon kreyòl oswa oratè Panyòl oswa itilize sèvis tradiksyon , rele Biwo a Kontak: 800.204.2418.

Moun ki bezwen asistans pou ranpli yon reklamasyon sou Entènèt paske nan rezon legal, En òdinatè, baryè lang , oswa andikap ka rele: 800.681.8102.


An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel