re-tax-banner_Creole

Jwenn plis enfòmasyon sou lwa taks reyanbochaj Florid la ak règleman.

ENFÒMASYON SOU PWOTESTASYON

Ou ka pwotèste kont chaj benefis yo ki fèt sou kont ou nan CONNECT. Ou bezwen bay UCB-412 dat lapòs

  • Dat ou te voye pa lapòs UCB-412 la
  • siyati moun kap fè reklamasyon an ak SSN
  • Dènye jou travay pou moun kap fè reklamasyon an
  • Rezon ou ap pwoteste kont chaj benefis yo

Pou plis enfòmasyon ak enstriksyon sou pwoteste chaj benefis, li Anplwayè Reyanbochaj taks Rapid Gid Referans lan

An equal opportunity employer/program.  Auxiliary aids and services are available upon request to individuals with disabilities.
All voice telephone numbers on this website may be reached by persons using TTY/TDD equipment via the Florida Relay Service at 711.
You have selected a link to a website that is outside of the floridajobs.org domain. Control of the content of this website belongs to the website's owner and not to the Department of Economic Opportunity.
OK
 
Cancel